امروز پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

قرارگاه پیشرفت و آبادانی از مبلغان طرح هجره حمایت می کند شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۲:۱۱


قرارگاه پیشرفت و آبادانی از مبلغان طرح هجره حمایت می کند تعداد بازدید: ۱۵۶

مسؤول قرارگاه پیشرفت و آبادان، گفت: پیرو فرمایشات حضرت آقا یک قرار گاهی بنام قرار گاه پیشرفت و آبادانی شکل گرفت که از طلاب و مبلغان طرح هجرت حمایت می کند.
 
 

 

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مجمع نمایندگان، حجت الاسلام افضلی، مسؤول قرارگاه پیشرفت و آبادانی در جلسه طلاب و فضلاب جیرفت و عنبرآباد که در شهر نرگسان عنبر آباد برگزار شد، گفت: پیرو فرمایشات حضرت آقا یک قرار گاهی بنام قرار گاه پیشرفت و آبادانی شکل گرفت و فعالیت های خوبی را تاکنون داشته است.

 

وی ادامه داد: این مسؤولیت خطیر برعهده سپاه گذاشته شد، این قرار گاه پنج کارگروه اقتصادی، عمرانی، بهداشت، تعلیم و تربیت و کار گروه فرهنگی اجتماعی دارد که هدف اصلی آن این است که افرادی که در روستا زندگی می کنند حفظ شوند و مهاجرت معکوس هم صورت بگیرد.

 

 حجت الاسلام افضلی عنوان کرد: این قرار گاه در سال 1395 سه منطقه را در استان کرمان مد نظر گرفته است یکی همین نرگستان عنبرآباد است که در ابتدای سال 96 این گسترده تر می شود.

 

 وی با بیان اینکه در سال 96 مدنظر است که شهرستان جیرفت و شهرستان های جنوبی استان کرمان که حدود هفت شهرستان هستند به صورت ویژه پوشش داده می شود، اظهار داشت: بحث اصلی این است که با بررسی های صورت گرفته در سازمان تبلیغات و معاونت تبلیغ استان منطقه در نرگستان عنبر آباد روحانی وجود ندارد که آ‌نجا مستقر باشد یا روحانی عترت باشد که کار فرهنگی انجام دهد.

 

حجت الاسلام افضلی افزود: افرادی که در قالب گروه های جهادی و یا حتی ایامی که در منطقه تشریف دارند خصوصا تابستان یک همکاری با این قرارگاه داشته باشند یک کارگروه فرهنگی داشته باشند تا شرایط برای استقرار یکی دو تا روحانی ایجاد شود برای بحث خانه عالمآن منطقه، قرارگاه یک وعده ای داده است که آنجا را شناسایی کنند و یک خانه عالم بسازند.

 

وی در پایان گفت: طرح را به صورت ریز و جزئیات عرض خواهیم کرد، فقط می طلبد که دوستان یک پیش زمینه ای از  روستاهایی که امکان استقرار روحانی هست،داشته باشند چون خود هجرت قبول دار شود که یک روحانی مستقر کند و این قرارگاه هم یک حمایت های ویژه ای داشته باشد تا بتوان مطالبات حضرت آقا را عملیاتی کرد.